Structură de conducere

PREȘEDINTE –  NEAGU MINORIU

VICEPREȘEDINTE – SCHULLER ȘTEFAN

SECRETAR – MOLDOVAN OVIDIU

TREZORIER – FISCU DORINA